Imieniny:
Franciszka, Lamberty, Narcyza

Karta dużej rodziny -dodatkowe informacje- UG Siepraw, pok. 12

WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA TRZECIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw

 

 

Aktualności

2014-09-12

Asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje że poszukuje osobę na stanowisko: Asystent rodziny w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014. Sposób zatrudnienia – umowa zlecenie – październik – grudzień 2014 r.

więcej »

2014-09-12

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 19 września 2014 roku /piątek/ o godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2014-09-10

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Urząd Gminy Siepraw informuję, iż do 23 września br. przyjmuje zgłoszenia na odbiór odpadów wielkogabarytowych : telefonicznie pod nr. (12) 37 21 810 lub drogą elektroniczną e-mail: bste@siepraw.pl

Odbiór gabarytów z nieruchomości w dniach 29 i 30 września 2014 r.

więcej »

2014-09-05

Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Informacja Wójta Gminy Siepraw z dnia 3 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast znajduję się w załączniku poniżej.
 

więcej »

2014-09-05

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

W ramach podejmowanych działań Ośrodek nieustannie stara się poszerzać i udoskonalać świadczoną przez siebie pomoc. Dlatego, też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu myślenickiego od września będzie udzielał wsparcia i pomocy również w weekendy.

więcej »

2014-08-28

Darmowe liceum i szkoła policealna dla dorosłych w Myślenicach

Placówka Kolegium Królewskie w Krakowie zapraszają do Policealnej Szkoły Eduma na specjalności: technik BHP, administracji, usług kosmetycznych, florysta, opiekunka środowiskowa i inne oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Czesne wynosi 0 zł, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

więcej »

2014-08-27

WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA TRZECIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw

1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.

więcej »

2014-08-26

Informacja o bezpłatnych dyżurach mediatorów

Uprzejmie informuję, że w Sądzie Rejonowym w Myślenicach zostały uruchomione bezpłatne dyżury informacyjne mediatorów. W ich ramach istnieje możliwość uzyskania pełnej informacji co do przebiegu i charakteru mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów, kosztów takiego postępowania oraz jego skutków. W czasie dyżurów nie będą prowadzone postępowania mediacyjne, ani udzielane porady prawne.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [94] [95] [96]   następna strona »