Imieniny:
Cypriana, Justyny, Łucji

Aktualności

2016-09-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw z dnia 23 września 2016 r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Siepraw

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw z dnia 23 września 2016 r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Siepraw

Wójt Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 23 września 2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Gminy Siepraw w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Siepraw.

więcej »

2016-09-23

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

zgodnie z art.104, 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.23) oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 35) zawiadamiam,

więcej »

2016-09-23

SZUKAM WŁAŚCICIELA

SZUKAM WŁAŚCICIELA

Urząd Gminy Siepraw poszukuje osób, które zaopiekują się małymi kotkami znalezionymi w Zakliczynie w rejonie Remizy OSP. Kontakt telefoniczny – 606 737 788, 12 372-18-03 lub e-mailowy – amichalik@siepraw.pl.

więcej »

2016-09-22

Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny

Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Dobry Czas na Biznes. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pakietu bezpłatnych szkoleń, uzyskać bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej i otrzymać roczne bezpłatne doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

więcej »

2016-09-22

XVII edycja ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.

więcej »

2016-09-22

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 28 września 2016 roku /środa/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2016-09-21

Uwaga właściciele gruntów leśnych, nieleśnych i wód

Uwaga właściciele gruntów leśnych, nieleśnych i wód

Urząd Gminy Siepraw informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, w latach 2016 – 2018 będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach zadania pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016 – 2018”. Jest to element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść oraz metodyka prowadzonych prac dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

więcej »

2016-09-20

Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 2016/2017

Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje, iż są już dostępne wnioski o zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny w Referacie Świadczeń Rodzinnych (pokój nr. 13 w Urzędzie Gminy w Sieprawiu).

więcej »

1 [2] [3] ... ... [167] [168] [169]   następna strona »