Imieniny:
Eweliny, Jana, Pawła

 

Aktualności

2018-05-25

Rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”

Rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie  gminy  Siepraw przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

więcej »

2018-05-24

Program osłonowy dla najuboższych

Program osłonowy dla najuboższych

Rada Gminy Siepraw w dniu 10 maja 2018 r. podjęła  uchwałę Nr XXXII/319/18 w sprawie  przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie częściowej refundacji wydatków mieszkańców Gminy Siepraw z tytułu poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Była to odpowiedź na inicjatywę Radnego Aleksandra Sudera, który po podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (weszła od początku roku), wynikającej z wzrostu cen zaoferowanych w przetargu, wniósł o złagodzenie jej skutków dla najuboższych mieszkańców Gminy.     

więcej »

2018-05-22

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

więcej »

2018-05-21

Ogłoszenie - wynik przetargu

Ogłoszenie - wynik przetargu

Ogłoszenie  o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sieprawiu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 726/1 o pow. 0,1800 ha.

więcej »

2018-05-18

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw

W dniu 16 maja 2018 r. odbyły się warsztaty dotyczące opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji  z obszaru pomocy społecznej, oświaty, kultury,  bezpieczeństwa publicznego, przedstawiciele stowarzyszeń działających w Gminie Siepraw.

więcej »

2018-05-17

Nabór wniosków do Działaj Lokalnie 2018.

Nabór wniosków do Działaj Lokalnie 2018.

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS zaprasza do udziału w Lokalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Jak i gdzie składać wnioski:

więcej »

2018-05-17

Działki na sprzedaż!

Działki na sprzedaż!

Cisza, spokój, urokliwe zakątki, kontakt z naturą, to tylko niektóre korzyści płynące z zamieszkania w Gminie Siepraw. Oferujemy atrakcyjne działki budowlane i budowlano-rolne w miejscowości Siepraw:

więcej »

2018-05-17

Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały

Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały

Wójt Gminy Siepraw informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Gminy Siepraw: Programu współpracy Gminy Siepraw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [247] [248] [249]   następna strona »