Imieniny:
Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Karta dużej rodziny -dodatkowe informacje- UG Siepraw, pok. 12


 

 

Aktualności

2015-03-30

FIO Małopolska Lokalnie - zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!

Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

więcej »

2015-03-30

Ogłoszenie o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych

Ogłoszenie o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Sieprawiu, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek 2743/1, 2743/2, 2743/3 oraz 2743/5, objętych Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00040971/0.

więcej »

2015-03-30

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2015 roku (piątek) Urząd Gminy Siepraw, Urząd Stanu Cywilnego będą otwarte od 7.30 do 12.00.
Natomiast Kasa Urzędu będzie czynna od 7.30 do 11.45.

więcej »

2015-03-25

Od 1 kwietnia 2015 r. zmiana godzin pracy w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w  życie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Cywilnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 211), z dniem 1 kwietnia 2015 r. nastąpi połączenie organizacyjne urzędów i izb skarbowych w jedną jednostkę budżetową, stanowiącą urząd w  rozumieniu ustawy o służbie cywilnej.

więcej »

2015-03-25

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Siepraw na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 29, 30, 35, oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia,

więcej »

2015-03-23

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23.03.2015r. Wójt Gminy Siepraw wydał postanowienie znak: GPiŚ.6220.2.2014 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Projektowana zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowo - produkcyjnego na malarnię elementów do mebli”, w miejscowości Siepraw, na działce nr 1572//9 w związku z ustaniem przyczyny zawieszenia tego postępowania.

więcej »

2015-03-23

Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego

Organizacje przystępujące do sieci muszą podjąć stosowną uchwałę Zarządu/Walnego Zgromadzenia Członków  - wzory w załączeniu i odesłać kserokopię (potwierdzoną za zgodność) do jednego z realizatorów projektu.

Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego - Katarzyna Martyka
 

www.siepraw.pl/index.php

www.msdo.pl/

 

więcej »

2015-03-18

Wnioski o płatności obszarowe

Urząd Gminy Siepraw informuje, iż wnioski o dopłaty obszarowe wypełniane są w budynku obok Urzędu Gminy (dawny posterunek policji, pokój nr 4) przez doradcę dyżurnego – Pana Teodora Pitala w następujących terminach dniach: 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [110] [111] [112]   następna strona »