Imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany

 

   

 

Aktualności

2017-02-27

Nowy dzielnicowy

Nowy dzielnicowy

Sierżant Dawid Wietrzyk - służy w Policji od 2013 roku. Po półrocznym szkoleniu zawodowym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczął służbę w garnizonie opolskim. Najpierw jako policjant zespołu patrolowo-interwencyjnego, a następnie jako dzielnicowy. Praca dzielnicowego polegała w dużej mierze na profilaktyce, toteż przeprowadzał liczne akcje i spotkania profilaktyczne z mieszkańcami, a w szczególności z dziećmi, młodzieżą i seniorami.
Od 15 listopada 2016 roku jest dzielnicowym Gminy Siepraw.

więcej »

2017-02-27

Szukam właściciela

Szukam właściciela

Aktualizacja 28.02.2017
Znalazła się osoba, która chce się zaopiekować pieskiem - jednak cały czas szukamy jego właściciela.

27.02.2017

Urząd Gminy Siepraw szuka właściciela lub  osoby, która zaopiekuje się  psem znalezionym w Sieprawiu (w rejonie cmentarza). Kontakt telefoniczny – 12 372-18-03 lub e-mailowy – amichalik@siepraw.pl.

więcej »

2017-02-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie art. 33 ust. 1, art.73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) zgodnie z §3 ust. 2  pkt. 2, w związku z §3 ust.1 pkt.52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

więcej »

2017-02-24

Zostaw 1% w Małopolsce

Zostaw 1% w Małopolsce

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2017 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski.

więcej »

2017-02-23

Agencja wypłaci rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Agencja wypłaci rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wnioski można składać jeszcze do 28 lutego 2017 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Myślenicach, ul Słowackiego100a.                     
Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz w Biurze Powiatowym ARiMR.

więcej »

2017-02-22

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych

Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały NR XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.

więcej »

2017-02-22

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej

Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej.

więcej »

2017-02-20

Informacja dotycząca wysoce zjadliwej ptasiej grypy

Informacja dotycząca wysoce zjadliwej ptasiej grypy

Wójt Gminy Siepraw, przypomina iż nadal obowiązuje  nakaz utrzymywania ptactwa w zamkniętych obiektach, a dodatkowo należy dostarczyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Myślenicach  zgłoszenie miejsca, adresu , gatunku  oraz ilości  utrzymywanego drobiu.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [191] [192] [193]   następna strona »