Imieniny:
Joachima, Liliany, Szymona

Karta dużej rodziny -dodatkowe informacje- UG Siepraw, pok. 12

WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA TRZECIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw

 

 

Aktualności

2014-08-29

Posiedzenie Komisji Promocji i Komunikacji Społecznej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 3 września 2014 roku /środa/ o godzinie 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji i Komunikacji Społecznej. Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2014-08-28

Darmowe liceum i szkoła policealna dla dorosłych w Myślenicach

Placówka Kolegium Królewskie w Krakowie zapraszają do Policealnej Szkoły Eduma na specjalności: technik BHP, administracji, usług kosmetycznych, florysta, opiekunka środowiskowa i inne oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Czesne wynosi 0 zł, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

więcej »

2014-08-27

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Siepraw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

więcej »

2014-08-27

WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA TRZECIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw

1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.

więcej »

2014-08-26

Informacja o bezpłatnych dyżurach mediatorów

Uprzejmie informuję, że w Sądzie Rejonowym w Myślenicach zostały uruchomione bezpłatne dyżury informacyjne mediatorów. W ich ramach istnieje możliwość uzyskania pełnej informacji co do przebiegu i charakteru mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów, kosztów takiego postępowania oraz jego skutków. W czasie dyżurów nie będą prowadzone postępowania mediacyjne, ani udzielane porady prawne.

więcej »

2014-08-25

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie Siepraw.

Na podstawie uchwały NR XXXVII/317/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 18 lipca 2014 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw w gminie Siepraw.

więcej »

2014-08-22

Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Centrum Kultury i Sportu oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie zapraszają na IV Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej dla szkół województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, który odbędzie się 27. i 28. listopada 2014r. w Domu Kultury w Miechowie przy ulicy Racławickiej 10.

więcej »

2014-07-14

"ECDL - udany START w cyfrowy świat osób 50+"

Firma FHU "Inwes.tor" zaprasza wszystkie osoby w wieku 50-64 lata (bez względu na wykształcenie) zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego poza Krakowem, Tarnowem i Nowym Sączem na bezpłatne (finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa) szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [93] [94] [95]   następna strona »