Imieniny:
Sergiusza, Teofila, Zyty

 

   

Aktualności

2017-04-27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Siepraw na podstawie art. 85  ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ), oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2016r. poz. 23) zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięci polegającego na: „Projekt budowlany budynku magazynowego –  usługowego z częścią socjalno-biurową wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, instalacją wody hydrantowej, wewnętrznym układem komunikacyjnym, przebudową odcinka ciągu komunikacji  wewnętrznej i miejscami    postojowymi oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne, kanalizacja opadowa, odprowadzeniem wody opadowej i murem oporowym”.

więcej »

2017-04-27

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Siepraw informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Siepraw w Referacie Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych została wybrana Pani Agnieszka Budek zamieszkała w Czechówce.

więcej »

2017-04-27

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53

Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo małopolskie
Ważność: od 2017-04-27 05:00:00 do 2017-04-29 06:00:00

więcej »

2017-04-24

Ostatni dzwonek na złożenie zeznania podatkowego

Ostatni dzwonek na złożenie zeznania podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach przypomina, że do końca kwietnia br. podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznań podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 za rok 2016. Ponieważ ostatni dzień kwietnia w tym roku przypada na niedzielę, dzień wolny od pracy, ostateczny termin złożenia zeznania upływa we wtorek 2 maja 2017r. Składając zeznanie po tym terminie trzeba się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.

więcej »

2017-04-24

2 maja DYŻUR  w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

2 maja DYŻUR w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że w dniu 2 maja 2017 r. urząd będzie czynny tylko w zakresie obsługi podatników chcących złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT. Pracownicy urzędu będą dyżurować na sali obsługi w godz. od 7:15 do 18:00. Punkt kasowy w urzędzie również będzie czynny.

więcej »

2017-04-21

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 22 do 30 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

więcej »

2017-04-21

XXIV Sesja Rady Gminy Siepraw

XXIV Sesja Rady Gminy Siepraw

Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2017 roku /czwartek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXIV z następującym porządkiem obrad:

więcej »

2017-04-20

Powstaną dwa nowe chodniki

Powstaną dwa nowe chodniki

W kwietniu br. rozpoczęły się dwa ważne remonty nawierzchni dróg oraz budowy nowych chodników na terenie Gminy Siepraw.

Droga powiatowa
Jeden dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr K1948 Siepraw-Zakliczyn-Brzączowice w miejscowościach Siepraw (ul. Słowiańska, Zarusinki), Zakliczyn (ul. Zarusinki, ul. Kamionka), Brzączowice wraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr K1944. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na długości około 6 km, budowie chodników z kostki brukowej o łącznej długości około 2,8 km oraz przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr K1948 z drogą powiatową nr K1944 na rondo.       

więcej »

1 [2] [3] ... ... [198] [199] [200]   następna strona »