Imieniny:
Balladyny, Lilli, Mariana


         

Aktualności

2016-04-28

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informujemy, iż od dnia 09.05.2016 (poniedziałek) zostaje uruchomiona nowa linia komunikacyjna na trasie Siepraw /Kawęciny/ – Siepraw ul. Długa - Koźmice Wielkie - Wieliczka ul. Goliana.
Trasę będzie obsługiwać Firma "SPRINT-BUS" Paweł Kolasa Koźmice Wielkie 65.

więcej »

2016-04-26

Pozostało kilka dni na złożenie zeznania podatkowego

Pozostało kilka dni na złożenie zeznania podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach informuje, że w tym roku ostateczny termin składania zeznań podatkowych upływa w poniedziałek 2 maja. Składając zeznanie po tym terminie trzeba się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.

więcej »

2016-04-07

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Siepraw uprzejmie informuje mieszkańców Sieprawia i Łyczanki ul. Myśliwska, Polna, Górska i Zielona, że została oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej do odbioru nieczystości płynnych z nieruchomości tych miejscowości. Właściciele nieruchomości powinni dokonać ich podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2016 roku.

więcej »

2016-04-22

XIV Sesja Rady Gminy Siepraw

XIV Sesja Rady Gminy Siepraw

Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2016 roku /czwartek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XIV z następującym porządkiem obrad:

więcej »

2016-04-22

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 26 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej.

więcej »

2016-04-22

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 25 kwietnia 2016 roku /poniedziałek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:

więcej »

2016-04-15

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 21 kwietnia 2016 roku /czwartek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

więcej »

2016-04-14

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2016r. Dz. U. poz. 26) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353) Wójt Gminy Siepraw zawiadamia Strony

więcej »

1 [2] [3] ... ... [148] [149] [150]   następna strona »