Imieniny:
Lutosława, Normy, Pauliny

Karta dużej rodziny -dodatkowe informacje- UG Siepraw, pok. 12

ZMIANA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU

 

Aktualności

2015-01-14

WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2743/1 o powierzchni 0,0773 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00040971/0.

więcej »

2015-01-13

Z wielkim smutkiem i pokorą przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP MARCINA PAWLAKA Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Z wielkim smutkiem i pokorą przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP MARCINA PAWLAKA Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Z głębokim żalem, z poczuciem niepowetowanej straty przyjąłem wiadomość o śmierci Drogiego Przyjaciela, Burmistrza Miasta i Gminy Dobczyce-Marcina Pawlaka.
To bardzo smutna chwila dla nas wszystkich, dla samorządu sieprawskiego, dla mieszkańców naszej Gminy. W naszej pamięci Marcin Pawlak pozostanie jako dobry i prawy Człowiek, życzliwy, zawsze gotowy do pomocy, jako znakomity Samorządowiec otwarty na drugiego człowieka.
Ja zaś osobiście dziękuję Opatrzności, że dane mi było w przyjaźni współpracować z Marcinem przez prawie 25 lat.
Najbliższej Rodzinie pragnę przekazać od nas wszystkich wyrazy głębokiego współczucia.
 

Żegnaj Drogi Przyjacielu -Marcinie.
Wójt Gminy Siepraw
Tadeusz Pitala

 

więcej »

2015-01-12

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

więcej »

2015-01-09

Dni Seniora - ruszyły zapisy zachęcamy do udziału w opłatkach

Seniorów Parafii Zakliczyn i Parafii Siepraw serdecznie zachęcamy do zapisu na organizowane uroczystości opłatkowe. Dla Seniorów Parafii Zakliczyn opłatek organizowany jest w Sali OSP Zakliczyn w dniu 18 stycznia o godzinie 14.30. Zapisu można dokonać w Urzędzie Gminy, Domu Kultury lub w Kancelarii Parafialnej, zapisy do 14 stycznia. Dla Parafii Siepraw opłatek organizowany jest 25 stycznia o godzinie 14.30 w Szkole Podstawowej w Sieprawiu zapisy do 21 stycznia w Urzędzie Gminy, Domu Kultury lub Kancelarii Parafialnej.

 

więcej »

2015-01-09

Wybory sołtysa - sprostowanie

Urząd Gminy Siepraw informuje, iż na listach poparciach kandydata na sołtysa i członków rady sołeckiej  w załącznikach numer 3 i 4 do Zarządzeń Wójta Gminy Siepraw w sprawie wyborów sołtysów w Gminie Siepraw (Zarządzenie nr 6/14, 7/17, 8/14, 9/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku) przy nazwisku i imieniu osoby należy dopisać numer ewidencyjny PESEL. W załączeniu poprawione wzory wyżej wymienionych załączników.

Osoby, które zebrały podpisy winny uzupełnić numer ewidencyjny PESEL osób popierających kandydata  na sołtysa i członka rady sołeckiej.

więcej »

2015-01-02

Konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Siepraw w 2015 r.

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2014 poz. 1118 zm. poz. 1138 i 1146) na podstawie uchwały Nr XXXVIII/322/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015, Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:

więcej »

2014-12-30

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Siepraw informuje, iż na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany będzie od dnia 30 grudnia 2014 r. wykaz pomieszczeń w budynku w Sieprawiu przy ul. Jana Pawła II Nr 38, przeznaczonych do wynajęcia dotychczasowemu najemcy, na czas nieoznaczony.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [104] [105] [106]   następna strona »